SAMARBEJDE

ICHANGESTÅR TIL RÅDIGHED

IChange er det mellemled din organisation mangler for at sikre en gnidningsfri process med største succesrate i sager, der omhandler minoriteter og tværkulturelle miljøer. IChange bidrager med indsigt i den unikke kultur og udfordringer, der præger disse miljøer. Samtidig fremstår IChange som en troværdig medspiller på professionel vis, som kan støtte alle parter i jeres fælles mål.

HVADTILBYDERVI

INDSIGT

Indsigt i samfundstendenser, unikke udfordringer samt løsninger for minoriteter samt tværkulturelle miljø.

KONSULTATIONER

Konsultationer i forbindelse med konkrete sager, der vedrører minoriteter eller tværkulturelle medborgere.

TROVÆRDIG MEDSPILLER

En professionel samt troværdig repræsentant og medspiller i sager, der vedrører minoriteter eller tværkulturelle medborgere.

YDELSER

SAMARBEJDS-
PARTNERE

HVEMKAN HENVENDE SIG

((ORGANISATIONER))

Organisationer med projekter som direkte vedrører individer eller grupper i det tværkulturelle miljø

((VIRKSOMHEDER))

Virksomheder som ønsker at tage vare om interne eller eksterne interessenters trivsel samt oplevelse af virksomhedens image.

OFFENTLIGT SEKTOR

Konkrete sager der direkte involverer borgerer fra minoritets- eller tværkulturelle miljøer.

RINGTIL OS

50 77 77 XX

ELLERSKRIV

KONTAKT