img

HVAD ER ICHANGE ?

img

HEADQUARTER

CAMPUS

HEADQUARTER

img
Headquaters opgave er at monitorere samfundsaktuelle emner, både i medierne og den politiske arena, og agere ud fra danske muslimers interesser og behov. Endvidere skal Headquarter samarbejde med offentlige institutioner, civilsamfundet og erhvervslivet i forhold til at rådgive, vejlede og i fællesskab løse udfordringer, der berører de muslimske borgere. Dermed bliver Headquarter det eftertragtede talerør, som repræsenterer muslimerne på landsplan.

CAMPUS

img
Campus er en tilpasset lokalindsats, som udbyder aktiviteter, der har til formål at øge medlemmernes intellektuelle og personlige udvikling. Fokus på dannelse og uddannelse skal skabe en ny kultur, hvor der gøres op med offerrollen, samt styrke den enkeltes værdigrundlag og manerer. Campus vil endvidere gå forrest i at styrke samarbejdet og engagementet i lokalsamfundet.

FAQ