VISION

DANNEDE, ENGAGEREDE OG LYKKELIGE BORGERE

fylder de danske hjem, gader og arbejdspladser. Et samfund, der bygger på tolerance, empati og medmenneskelighed, er et forbillede for resten af de europæiske nationer.

MANGFOLDIGHED

IChange rummer forskelligheder og giver plads til individets valg og ønsker. Respekt og tolerance for forskelligheder er essentielt for, at mangfoldigheden kan trives og være til gavn. Diversiteten er en styrke og en kulturel berigelse.

KVALITET

Alt hvad IChange producerer, udvikler og afvikler, skal være af højeste kvalitet. Med kvalitet menes, at vi værner om vores medlemmers interesser ved at sikre, at vi altid udbyder det bedst mulige. Det er vigtigt, at vi kan se os selv i spejlet og føle stolthed over vores arbejde og indsats. 

GENNEMSIGTIGHED

IChange spiller en aktiv rolle i samfundet og forpligter sig derved til ærlighed og åbenhed. Det er vigtigt, at vores medlemmer samt offentligheden altid har mulighed for at opnå indsigt. Med gennemsigtigheden sigter vi efter at opnå en konstant og vedvarende tillid.

VÆRDIER

MISSION

I ÅR 2026 ER ICHANGE RODFÆSTET, BÆREDYGTIG OG DEN MEST REPRÆSENTATIVE MUSLIMSKE ORGANISATION I DANMARK.

MÅL 1 | 2014 - 2018

I juni 2018 består IChange af 50 pionerer, som udgør det menneskelige fundament og danner grobund for realisering af IChanges mission.

MÅL 2 | 2018 - 2022

I 2022 består IChange af 1500 medlemmer, 10 børne- og ungdomsinstitutioner samt et erhvervsselskab, der styrker organisationens økonomiske grundlag.

MÅL 3 | 2022 - 2026

MÅL

Shopping Basket

KONTAKT OS