ÅRSRAPPORT 2023

Læs om de mest betydningsfulde resultater og bedrifter for IChange i år 2023 i vores seneste årsrapport. Her finder du en detaljeret gennemgang af vores vigtigste milepæle, projekter og fremskridt, som har bidraget til vores succes i det forgangne år.

AKTUELT

VISION

DANNEDE, ENGAGEREDE OG LYKKELIGE BORGERE

fylder de danske hjem, gader og arbejdspladser. Et samfund, der bygger på tolerance, empati og medmenneskelighed, er et forbillede for resten af de europæiske nationer.

MANGFOLDIGHED

IChange rummer forskelligheder og giver plads til individets valg og ønsker. Respekt og tolerance for forskelligheder er essentielt for, at mangfoldigheden kan trives og være til gavn. Diversiteten er en styrke og en kulturel berigelse.

KVALITET

Alt hvad IChange producerer, udvikler og afvikler, skal være af højeste kvalitet. Med kvalitet menes, at vi værner om vores medlemmers interesser ved at sikre, at vi altid udbyder det bedst mulige. Det er vigtigt, at vi kan se os selv i spejlet og føle stolthed over vores arbejde og indsats. 

GENNEMSIGTIGHED

IChange spiller en aktiv rolle i samfundet og forpligter sig derved til ærlighed og åbenhed. Det er vigtigt, at vores medlemmer samt offentligheden altid har mulighed for at opnå indsigt. Med gennemsigtigheden sigter vi efter at opnå en konstant og vedvarende tillid.

VÆRDIER

MISSION

I ÅR 2026 ER ICHANGE RODFÆSTET, BÆREDYGTIG OG DEN MEST REPRÆSENTATIVE ORGANISATION, DER VARETAGER MUSLIMERS INTERESSER I DANMARK

MÅL 1 | 2014 - 2018

I juni 2018 består IChange af 50 pionerer, som udgør det menneskelige fundament og danner grobund for realisering af IChanges mission.

MÅL 2 | 2018 - 2022

I 2022 består IChange af 1500 medlemmer, 10 børne- og ungdomsinstitutioner samt et erhvervsselskab, der styrker organisationens økonomiske grundlag.

MÅL 3 | 2022 - 2026

I år 2026 er IChange rodfæstet, bæredygtig og den mest repræsentative organisation, der varetager muslimers interesser i Danmark.

MÅL

Afspil video

KERNE-FORTÆLLING

IChange er en interesseorganisation, der har til formål at organisere og repræsentere danske muslimer. Vi styrker sammenhængskraften og fællesskabet i samfundet ved at gennemføre målrettede tiltag samt rådgive og samarbejde med civilsamfundet, offentlige og private instanser.

Med udgangen af 1960’erne og start 70’erne immigrerede de første muslimer til Danmark. Efter mange års ophold i landet har disse muslimer efter bedste evne forsøgt at etablere en tilværelse, hvor de kunne bibeholde deres religiøse identitet og samtidig være en integreret del af samfundet...

BAGGRUND

Opbygning

HEADQUARTER

Headquarters opgave er at repræsentere danske muslimer i samfundsaktuelle emner, både i medierne og den politiske arena, og derigennem varetage deres interesser og behov. Endvidere har Headquarter til opgave at samarbejde med offentlige institutioner, civilsamfundet og erhvervslivet i forhold til at rådgive, vejlede og i fællesskab løse udfordringer, der berører muslimske borgere. Dermed skal Headquarter være den eftertragtede platform, som organiserer og repræsenterer danske muslimer på landsplan.   

CAMPUS

Campus er en selvstændig og lokal tilpasset organisation, som udbyder aktiviteter, der har til formål at øge medlemmernes intellektuelle og personlige udvikling. Fokus på dannelse og uddannelse skal skabe en ny kultur, hvor der gøres op med offerrollen, og hvor den enkeltes værdigrundlag og manerer styrkes. Campus vil endvidere gå forrest i at forøge samarbejdet med lokalsamfundet og medlemmernes engagement heri. 

BESTYRELSE

Jeg har et brændende ønske om at hjælpe og udvikle andre samt gøre en forskel for mine medborgere, og på den måde gøre det danske samfund endnu mere lykkeligt og harmonisk

Bilal Itani

Formand

39 år | Tandlæge

De kommende år byder IChange på nye muligheder og udfordringer. Jeg vil gerne, at IChange i større grad opleves som en skarp medspiller i medlemmernes hverdag og ude i samfundet. Jeg kommer med friske øjne, erfaring med bestyrelsesarbejde og en faglig baggrund i organisationsudvikling.

Israa Maarouf

NÆSTFORKVINDE

29 år | HR-konsulent

Danmark er hjemsted for flere generationer af danske muslimer, men føles for mange ikke altid som hjemme. Vi skylder os selv og vores børn at arbejde for at skabe en følelse af tilhørsforhold, og mit ønske for IChange i den kommende årrække er at sikre vores plads og rettigheder i samfundet, uden at gå på kompromis med vores identitet og værdier som danske muslimer.

Mohammad Elhakim

Bestyrelsesmedlem

33 år | Læge, ph.d.

Danske muslimer har aldrig været så ressourcestærke som vi er i dag. På trods af det, mangler vi fortsat en stærk og repræsentativ stemme, der sikrer vores samfundsmæssige interesser. Jeg ønsker IChange som fanebærer i repræsentationen af danske muslimer. Jeg vil bidrage med min viden og kompetencer til udvikling af IChange, således vi kan varetage denne vigtige opgave.

Omar El-Rifai

Bestyrelsesmedlem

30 år | Læge

Jeg har altid haft et ønske om, at vores stemmer bliver hørt ude i samfundet, og at vi bliver korrekt repræsenteret. Nu har jeg fået muligheden for at tage det første skridt i min drøm og yde for et mere tolerant og accepterende samfund, der ser mangfoldighed som en samfundsstyrke.

Ebru Berra Ekici

Bestyrelsesmedlem

25 år | Jurist

I takt med, at samfundet bevæger sig hen ad en ny vej, er det vores ansvar, at denne vej også tilgodeser de danske muslimer i samfundet. Det er min ambition, at vi i de kommende år formår at udvikle IChange på alle fronter, så de danske muslimer kan føle sig trygge og en uadskillelig del af det danske samfund.

Omar Slaiman

Bestyrelsesmedlem

23 år | Studerende cand. merc. (Psyk.)

Økonomisk uafhængighed er mit fokus. Jeg vil arbejde for, at IChange opnår denne status. Dette realiseres ved iværksætning af forskellige erhverv og tiltag, som alle fremmer økonomien i IChange, i sådan en grad, at IChange kan ansætte flere på fuldtid, og stadig kunne dække dens leveomkostninger. Hvis dette lykkes, får IChange stærk fodfæste samt muligheden for at blomstre op.

Ibrahim Ahmad Moussa

Suppleant

30 år | Farmaceut

Vi er nødt til at tage ansvar og skabe den fremtid, vi ønsker for os selv og de kommende generationer. IChange er en unik og banebrydende organisation, og jeg vil arbejde for at skabe muligheder, der er med til at gøre IChange til den mest repræsentative organisation.

Mariam Bahadur

Suppleant

30 år | Inside Sales Specialist

FAQ

Organisationens navn, IChange, bygger på vores overbevisning om, at mennesket skal forandre sig selv, inden det kan forandre virkeligheden omkring sig. Herved skal vi først og fremmest begynde med at kigge indad og tage ansvar for vores eget liv. Gennem denne selvindsigt opnås en bedre tilværelse for os selv, vores medborgere og vores samfund.    

IChange forkynder ikke islam, men arbejder for danske muslimers fælles samfundsmæssige interesser. Dermed er IChange upåvirket af den respektive religiøse lovskole og retning i sit virke og daglige arbejde. Som medlem kan du frit praktisere i henhold til den respektive islamiske retning, du følger. I Danmark findes over 170 moskeer, hvor islam forkyndes, og hvor du frit kan praktisere islam jf. din individuelle overbevisning.

IChange er stiftet af danske muslimer og er dermed i sin oprindelse en dansk organisation, der er ideologisk og økonomisk uafhængig af andre organisationer eller instanser, både nationalt og internationalt. IChange er dermed hverken repræsenteret af, affilieret med eller finansieret af andre organisationer eller stater.

Finansieringen af IChange sker udelukkende gennem kontingent fra egne medlemmer, private- og erhvervsdonationer samt via indtægter frembragt af egne virksomheder.

Personer med andre trosretninger kan ikke blive medlemmer, idet IChange er en interesseorganisation for danske muslimer, hvorved disse interesser skal varetages af muslimerne selv. Dog har ikke-muslimer ved interesse mulighed for at hjælpe både i form af økonomisk støtte eller frivilligt arbejde.

Ja. Personalet i organisationen vurderes ud fra kompetencer og ikke ud fra religiøst tilhørsforhold.

Som medlem PLUS eller donor af IChange vil dit økonomiske bidrag gå til drift og administration samt til afvikling af diverse aktiviteter. Hvert kvartal modtager alle medlemmer et let overskueligt regnskab, således de løbende kan monitorere og følge organisationens økonomiske udvikling. 

IChange er organiseret, således det kun er individer, der kan optages som medlemmer. Dermed kan foreninger/organisationer ikke blive medlemmer af IChange.

IChange er altid åben for ethvert produktivt samarbejde, der harmonerer med IChanges formål og interesser.

AKTUELT

ICHANGESEFTERÅRSKURSER2023

ICHANGES
EFTERÅRSKURSER 2023

Asset 5

Ledelseskursus

København

Start: 02/09/2023

Organisationskursus

København

Start: 16/09/2023

Asset 5

Ledelseskursus

Odense

Udskudt til forår 2024

Shopping Basket

BAGGRUND

Med udgangen af 1960’erne og start 70’erne immigrerede de første muslimer til Danmark. Efter mange års ophold i landet, har disse muslimer efter bedste evne forsøgt at etablere en tilværelse, hvor de kunne bibeholde deres religiøse identitet og samtidig være en integreret del af samfundet.

Forskellige og modstridende interesser blandt danske muslimer har resulteret i dannelsen af for mange grupperinger og organisationer. Nogle af disse har en national og politisk tilknytning til oprindelseslandet, hvilket har været med til at svække deres rolle og underminere deres bidrag til samfundet.

Samtidig har en del politikere og meningsdannere brugt en særdeles intolerant og destruktiv retorik over for danske muslimer. Denne retorik har bl.a. medført, at unge muslimer, som er født og opvokset i Danmark, har følt sig fremmedgjorte og identitetsløse på trods af deres dybe tilknytning til landet, ikke mindst som resultat af et flerårigt pres og stigende stigmatisering.

Det er tid til forandring, men enhver forandring er nødt til at starte med en erkendelse. Som muslimer må vi erkende, at vi lever i et land, hvor vi er særdeles privilegerede, uagtet de udfordringer, vi måtte møde i samfundet. Vi trives godt som følge af samfundets velstand og frihedsrettigheder såsom religions-, forsamlings- og ytringsfrihed.

Dermed er de centrale spørgsmål: Hvem er ansvarlig for muslimernes situation og image? Det manglende fællesskab og repræsentation? Den mangelfulde forståelse for hinanden som muslimer, for vore medmennesker og for samfundet?

Svaret er, at vi muslimer er ansvarlige!

Vi er nødt til at kigge indad og foretage en selvransagelse samt forandring. Som danske muslimer skal vi forandre os selv! Forandre den måde hvorpå vi anser hinanden, vores forskelligheder og vores samfund. Vi er nødt til at tage ansvar og fralægge os offerrollen. Organisering er og forbliver vores fornemmeste opgave. Vi skal ikke lade frygten for forandring formørke vores fremtid, men i stedet lade tro, håb og hårdt arbejde forme og lysne vores fremtid.

Danske muslimer skal være en ressource for hinanden, vores naboer, vores byer og vores Danmark. Vi er en stor, velfungerende og vigtig del af dette samfund, som nu må tage ansvar og etablere en solid og bæredygtig dansk platform for muslimer, der formår at udvikle, støtte og gavne muslimer og samfundet som helhed.

Derfor IChange.

KONTAKT OS